Sara Altena

Sara vertegenwoordigt cliënten in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen, aansprakelijkheidsprocedures en enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer.

  • Opleiding

    Rechtsgeleerdheid (honourscollege/Utrecht Law College), Universiteit Utrecht (2019)
    Onderneming en Recht, Universiteit Utrecht (2020)

  • Talen

    Nederlands, Engels