Publicaties

Een overzicht van relevante publicaties van het team:

2024

 • De enquêteprocedure: het onderzoek en de accountant

  Ellen Soerjatin In 100 jaar VEB - Bundel ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereniging voor Effectenbezitters, onder redactie van prof.mr. T.M.C. Arons, mr.dr. P.W.J. Coenen, mr.drs. G.F.E. Koster, Wolters Kluwer 2024, p. 274-290.
  Lees Open PDF
 • Wenk bij Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 6 februari 2024

  Coco Kruse RO 2024/39
  Lees Open PDF

2023

 • Wenk bij Gerechtshof Amsterdam, 5 december 2023

  Coco Kruse RO 2024/21
  Lees Open PDF
 • Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10 oktober 2023

  Stein van Thiel JOR 2024/31
  lees Open PDF
 • NRGD register forensisch accountants

  Interview met onder andere Ellen Soerjatin De Accountant, 2023/4
  Lees Open PDF
 • Annotatie bij Rechtbank Amsterdam, 29 juni 2023

  Stein van Thiel JOR 2023/233
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer), 7 maart 2023

  Stein van Thiel JOR 2023/181
  lees Open PDF

2022

 • Complex Commercial Litigation Netherlands 2023

  Ellen Soerjatin, Jessica de Rooij en Guillaume Creijghton Lexology Getting The Deal Through
  lees open pdf
 • Eén voor allen en allen door één: over representativiteit in het collectieve actierecht

  Julius Hackeng (and co-author) NTBR 2022/33
  LEES Open PDF
 • Het speelveld van de OK-bestuurder

  Marcel Evers en Sara Altena Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk 2022/4
  lees open pdf
 • Minnelijke regeling (hoofdstuk 37), p. 961-986 in Handboek Enquêterecht

  Ellen Soerjatin Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 175 Wolters Kluwer, Deventer 2022
 • De reikwijdte van het onderzoek (hoofdstuk 22), p. 575-606 in Handboek Enquêterecht

  Stein van Thiel Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 175 Wolters Kluwer, Deventer 2022
 • Annotatie bij Hoge Raad, 19 maart 2022

  Stein van Thiel JOR 2022/82
  Lees Open PDF

2021

 • Nut en noodzaak van het contractueel uitsluiten van de wijzigingsremedie bij dwaling; artikel 6:230 lid 2 BW

  Diederick Storm en Stein van Thiel Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk 2021/7
  lees open pdf
 • Complex Commercial Litigation Netherlands 2022

  Ellen Soerjatin, Jessica de Rooij en Guillaume Creijghton Lexology Getting The Deal Through
  Lees Open PDF
 • Interview met Ellen Soerjatin in de serie "De OK-functionaris" van De Jurist

  Ellen Soerjatin De Jurist
  Lees Open PDF
 • De raadsheer-commissaris in het enquêterecht

  Ellen Soerjatin en Coco Kruse Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021/7
  Lees Open PDF
 • Annotatie bij Gerechtshof 's-Hertogensoch, 25 mei 2021

  Stein van Thiel JOR 2021/290
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam, 2 februari 2021

  Stein van Thiel JOR 2021/143
  Lees Open PDF
 • Annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 12 januari 2021

  Michiel van Daal JBPR 2021/18
  lees Open PDF

2020

 • Selectieve betalingen in het zicht van (mogelijke) insolventie – ruim baan voor de bestuurder?

  Stein van Thiel en Lisa Linskens Onderneming en Financiering
  lees Open PDF
 • Complex Commercial Litigation 2021

  Jessica de Rooij and Ellen Soerjatin Getting the Deal Through Lexology (Law Business Research Limited)
  Lees Open PDF
 • Annotatie bij Rechtbank Midden-Nederland, 20 mei 2020

  Stein van Thiel JOR 2020/229
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam, 16 april 2020

  Ellen Soerjatin JOR 2020/230
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Rechtbank Rotterdam, 2 maart 2020

  Stein van Thiel JOR 2020/6
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25 februari 2020

  Michiel van Daal JBPR 2020/65
  lees Open PDF

2019

 • Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam, 16 juli 2019

  Ellen Soerjatin JOR 2019/275
  Lees Open PDF
 • Reactie op het Voorontwerp Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure van 22 augustus 2019

  Ellen Soerjatin en Jonas Verheul (en co-auteur)
  Lees Open PDF
 • Annotatie bij Hoge Raad, 19 juli 2019

  Stein van Thiel JOR 2019/215
  lees Open PDF
 • Bijdrage aan een Q&A over securities fraud litigation voor de Burford Quarterly

  Marcel Evers Summer 2019 issue, een uitgave van Burford Capital
  LEES Open PDF
 • Kroniek Enquêterecht 2018

  Ellen Soerjatin, Jonas Verheul en Hein-Jan ter Meulen Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019, red. mr. Y. Borrius, prof. mr. drs. I.S. Wuisman, mr. A.R.J. Croiset van Uchelen, prof. mr. dr. B. Bier, mr. A.J. Wolfs en mr. M. Lokin, Kluwer 2019
  LEES Open PDF
 • Annotatie bij Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 16 oktober 2018

  Stein van Thiel JOR 2019/2
  LEES Open PDF

2018

 • Je hebt de deskundige niet aan een touwtje

  Marcel Evers en Ellen Soerjatin Interview in De deskundige in dispuut, uitgave van Grant Thornton, 2018
  LEES Open PDF
 • De rechterlijke blik op strategie

  Ellen Soerjatin S. Perrick, H.J. de Kluiver & I. Spinath (red.), Kort juridisch, Liber Amicorum Peter Wakkie, Wolters Kluwer 2018
  lees! Open PDF
 • Partijen in ‘puur buitenlandse’ enquêteprocedures: put your money where your mouth is

  Marcel Evers S. Perrick, H.J. de Kluiver & I. Spinath (red.), Kort juridisch, Liber Amicorum Peter Wakkie, Wolters Kluwer 2018
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam, 27 juni 2018

  Stein van Thiel JOR 2018/173
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27 maart 2018

  Stein van Thiel JOR 2018/156
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Gerechtshof ’s-Gravenhage, 12 maart 2018

  Stein van Thiel JOR 2018/119
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 november 2017

  Stein van Thiel JOR 2018/38
  lees Open PDF
 • Bespreking van het proefschrift van mr. C.J.E.M. Hanegraaf ‘Art. 2:11 BW, doorgeefluik van aansprakelijkheid. Hoe diep kan een bestuurder vallen?

  Stein van Thiel (en co-auteur) MvV 2018/1
  lees Open PDF

2017

 • Should we be going Dutch?

  Ellen Soerjatin Harbour View Access to Justice, Summer 2017 Edition, Harbour Litigation Funding
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Rechtbank Rotterdam, 5 juli 2017

  Stein van Thiel JOR 2017/226
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Rechtbank Rotterdam, 5 juni 2017

  Stein van Thiel JOR 2017/290
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 26 juli 2016

  Stein van Thiel JOR 2017/3
  lees Open PDF
 • De raadsheer-commissaris in actie in het enquêterecht

  Ellen Soerjatin Ondernemingsrecht 2017/1
  lees Open PDF

2016

 • Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam, 28 april 2016

  Stein van Thiel JOR 2016/194
  lees Open PDF
 • De opzegging van kredietovereenkomsten getoetst

  Stein van Thiel Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk (FIP) 2016/336
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Rechtbank Noord-Nederland, 3 februari 2016

  Stein van Thiel JOR 2016/152
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10 november 2015

  Stein van Thiel JOR 2016/90
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam, 27 oktober 2015

  Stein van Thiel JOR 2016/60
  lees Open PDF
 • Kroniek bestuurdersaansprakelijkheid 2014-2015

  Ellen Soerjatin Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2015-2016, red. M. Holtzer, D. Strik, D.J. Oranje, Kluwer 2016
  lees Open PDF
 • Tips om een onderzoek van de Ondernemingskamer te doorstaan

  Ellen Soerjatin Blog februari 2016
  lees Open PDF
 • De vrijheid van de onderzoeker

  Ellen Soerjatin Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk 2016/1
  lees Open PDF

2015

 • Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11 augustus 2015

  Stein van Thiel JOR 2015/326
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam, 12 mei 2015

  Stein van Thiel JOR 2015/197
  lees Open PDF
 • OK gast

  Ellen Soerjatin ‘Ik ben niet overtuigd’, Liber Amicorum voor mr. P. Ingelse, red. Gijs Makkink, Marco Nieuwe Weme en Anita van Wees, Ars Aequi, Prinsengrachtreeks 2015
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 3 februari 2015

  Stein van Thiel JOR 2015/101
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Hoge Raad, 11 juli 2014

  Stein van Thiel JOR 2015/64
  lees Open PDF

2014

 • Annotatie bij Rechtbank Amsterdam, 19 maart 2014

  Stein van Thiel JOR 2014/226
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Hoge Raad, 24 januari 2014

  Stein van Thiel JOR 2014/122
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Rechtbank Midden-Nederland, 22 januari 2014

  Stein van Thiel JOR 2014/289
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Rechtbank Gelderland, 12 juni 2013

  Stein van Thiel JOR 2014/1
  lees Open PDF

2013

 • Annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 23 april 2013

  Stein van Thiel JOR 2013/169
  lees Open PDF
 • Notulen: opgemaakt en vastgesteld (wanbeleid?)

  Marcel Evers Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk 2013/3
  lees Open PDF
 • De positie van de trustbestuurder opnieuw bekeken

  Stein van Thiel Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2012-2013, red. M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten. D.J. Oranje, Kluwer 2013
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Gerechtshof ’s-Gravenhage, 6 november 2012

  Stein van Thiel JOR 2013/67
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Rechtbank Rotterdam, 1 augustus 2012

  Stein van Thiel JOR 2013/1
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Rechtbank Midden-Nederland, 28 maart 2012

  Stein van Thiel JOR 2013/297
  lees Open PDF

2012

 • Rechterlijke toetsing van corporate governance

  Ellen Soerjatin Jaarboek Corporate Governance 2012/2013, red. Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, Prof. mr. Barbara Bier, Prof. dr. Hans van Ees, Prof. dr. Muel Kaptein, Kluwer 2012
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam, 3 juli 2012

  Stein van Thiel JOR 2012/283
  lees Open PDF
 • De accountant in crisis

  Ellen Soerjatin ‘De grenzen opzoekend’, Liber Amicorum voor Prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA, red. C.J.A. van Geffen en E.H.J. Vaassen, Tilburg University / Vereniging Jaarrekeningenrecht 2012
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 8 mei 2012

  Stein van Thiel JOR 2012/213
  lees Open PDF
 • De rol van buitenstaanders in het enquêteonderzoek

  Ellen Soerjatin Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2011-2012, red. M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten, D.J. Oranje, Kluwer 2012
  lees Open PDF
 • Annotatie bij Gerechtshof Arnhem, 20 december 2011

  Stein van Thiel JOR 2012/40
  lees Open PDF

2011

 • Mediation en de enquêteprocedure

  Ellen Soerjatin Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk 2011/7
  lees Open PDF
 • Aandeelhouders en ongeschreven non-concurrentienormen

  Marcel Evers Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk 2011/5
  lees Open PDF
 • Who is the boss in a Dutch listed company?

  Stein van Thiel Corporate Governance – current issues and the financial crisis, red. Schenk/Oostwouder, Kluwer 2011
 • Mediation en de enquêteprocedure: go or no go?

  Ellen Soerjatin Onderneming en ADR, red. C. Klaassen, G. van Solinge en H.M. de Mol van Otterloo, Kluwer 2011
  lees Open PDF

2010

 • Governance in de zorgsector: de rol van de Ondernemingskamer

  Ellen Soerjatin ‘Willems’ wegen’, Liber Amicorum voor prof.mr. J.H.M. Willems, red. K.M. Hassel en M.P. Nieuwe Weme, Kluwer 2010
  lees Open PDF

2009

 • Aspecten van earn-outs

  Marcel Evers Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk 2009/8
  lees Open PDF

2008

 • De wet toezicht accountantsorganisaties en de wettelijke controle

  Ellen Soerjatin Vereniging Jaarrekeningenrecht, Bundel 2008/2009, BJU Den Haag 2008
 • Pleidooi voor afschaffing enquêterecht voor beursvennootschappen

  Ellen Soerjatin Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk 2008/4
  lees Open PDF
 • Shell: pseudo-uitkoop van minderheidsaandeelhouders bij juridische fusie

  Stein van Thiel Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk 2008/3
  lees Open PDF

2007

 • De Nederlandse corporate governance code van leidraad naar norm?

  Stein van Thiel Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk 2007/8
  lees Open PDF
 • Enquêterecht in de zorgsector

  Ellen Soerjatin Handboek Cliënt en medezeggenschap in de gezondheidszorg, Bohn Stafleu van Loghum 2007
 • Het gevecht om de bank: “Making more possible”

  Ellen Soerjatin Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk 2007/5
  lees Open PDF
 • Begemann: tegenstrijdig belang en corporate opportunity

  Ellen Soerjatin Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk 2007/3
  lees Open PDF
 • Tuchtrechtelijke toetsing van de jaarrekening

  Ellen Soerjatin Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2007/3
  lees Open PDF
 • Aandeelhoudersactivisme: graag, maar met mate

  Ellen Soerjatin Goed Bestuur 2007/2

2006

 • De individuele schuldeiser en de Peeters q.q./Gatzenvordering, wachten op de curator?

  Stein van Thiel V&O 2006/12
  lees Open PDF
 • Enquêterapport is aanval op Unilevers corporate governance

  Ellen Soerjatin Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk 2006/1
  lees Open PDF
 • Voorontwerp van de geschillenregeling: extreme makeover, the legal edition

  Ellen Soerjatin Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2005-2006, red. M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten, D.J. Oranje, Kluwer 2006
  lees Open PDF

2005

 • Corporate social responsibility

  Marcel Evers The Netherlands, European Lawyer, 2005
 • Kroniek enquêterecht: over consolidatie gesproken

  Ellen Soerjatin Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2004-2005, red. M. Holtzer, D. Strik, D.J. Oranje, Kluwer 2005
  lees Open PDF

2004

 • De enquête

  Ellen Soerjatin Modellenboek Ondernemingsrecht, red. J.B. Wezeman, BJU Den Haag, 2004
 • Kroniek enquêterecht: wie gaat er in het (hoender)hok: de knuppel of de OK?

  Ellen Soerjatin Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2003-2004, red. G. van Solinge, M. Holtzer, Kluwer 2004
  lees Open PDF
 • Co-redacteur van De nieuwe structuurregeling, tekst en toelichting

  Ellen Soerjatin SDU Den Haag 2004