Expertise

Wij overzien het speelveld en kennen de dilemma's van onze cliënten. Daarom laten wij ons niet verrassen. Door onze jarenlange ervaring weten wij de cliënt door lastige situaties te loodsen. Met als doel een stevige positie voor de cliënt te creëren en te bewaken, om vanuit daar te komen tot het gewenste eindresultaat. Wij zijn gespecialiseerd op de volgende kernterreinen:

Geschillen rondom ondernemingen

 • Verstoorde verhoudingen binnen of tussen de organen van een vennootschap
 • Impasses in de besluitvorming
 • (Vermeend) wanbeleid
 • Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
 • Corporate governance
 • Uittreding, uitstoting en uitkoop van aandeelhouders
 • Financiële verslaggeving
 • Financierings- en waarderingsvraagstukken
 • Herstructurering en (dreigende) insolventie
 • Vijandige overnames en beschermingsconstructies
 • Fraude en interne onderzoeken
 • Benoemingen door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam

Geschillen in commerciële verhoudingen

 • Collectieve (schade)acties
 • Afwikkeling van massaschade, in het bijzonder beleggersschade en kartelschade
 • Geschillen over commerciële samenwerkingsovereenkomsten
 • (Garantie)claims na fusie en overname
 • Beroepsaansprakelijkheid zakelijke dienstverleners (o.a. accountants en notarissen)
 • Algemene contracten- en vermogensrechtelijke vraagstukken
DIRECT NAAR TRACK RECORD

Wij zetten onze ervaring in zowel bij het voorkomen van een procedure (inclusief via zakelijke mediation) als bij het voeren van procedures bij de Nederlandse rechter, waaronder de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, en in nationale en internationale arbitrages.